Menu

CON/2005/11

  1. Yttrande om kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott  (CON/2005/11), EUT C 116, 18.5.2005, s. 11.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 3605/93 med avseende på kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott (KOM(2005) 71)