Menu

CON/2005/11

  1. Stanovisko ku kvalite štatistických údajov v rámci postupu pri nadmernom schodku (CON/2005/11), Ú. v. EÚ C 116, 18. 5. 2005, s. 11.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3605/93, pokiaľ ide o kvalitu štatistických údajov v rámci postupu pri nadmernom schodku (KOM(2005) 71)