Menu

CON/2005/11

  1. Opinia w sprawie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu (CON/2005/11), Dz.U. C 116 z 18.5.2005, str. 11.

      Dodatkowe informacje

       
      Projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 3605/93 w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu (COM(2005) 71)