Menu

CON/2005/11

  1. Advies inzake de kwaliteit van de statistische gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten  (CON/2005/11), PB C 116 van 18.5.2005, blz. 11.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3605/93, wat de kwaliteit van de statistische gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten betreft (COM(2005) 71)