Menu

CON/2005/11

  1. Udtalelse om kvaliteten af statistiske data til brug ved proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud  (CON/2005/11), EUT C 116 af 18.5.2005, s. 11.

      Læs mere

       
      Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 3605/93 for så vidt angår kvaliteten af statistiske data til brug ved proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (KOM(2005) 71)