Menu

CON/2005/11

  1. Stanovisko ke kvalitě statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku (CON/2005/11), Úř. věst. C 116, 18. 5. 2005, s. 11.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 3605/93, pokud jde o kvalitu statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku (KOM(2005) 71)