Menu

CON/1996/16

  1. Advies betreffende de statuten van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1996/16), België, 10.1.1997.

      Aanvullende informatie

       
      Aanpassinp van het ontwerp van wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België