Menu

CON/1996/14

  1. Yttrande om förfarandet vid alltför stora underskott (CON/1996/14), 28.11.1996.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets förordning (EG) om påskyndning och klarläggning av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (KOM(96) 496) [motiveringen endast tillgänglig på engelska]