CON/1996/14

  1. Lausunto liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä (CON/1996/14), 28.11.1996.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä (KOM(96) 496) [perustelut saatavissa ainoastaan englannin kielellä]