Banking Supervision
Nederlands
Other languages1 +
Menu

CON/1998/22

  1. Advies betreffende de statuten van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1998/22), België, 15.5.1998.

      Aanvullende informatie

       
      WETSONTWERP houdende afwijking van artikel 20bis van de wet van 24 augustus 1939 op de Nationale Bank van België en tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaslstelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België