Menu

CON/1998/14

  1. Yttrande om de nationella myndigheternas samråd med ECB om förslag till rättsregler (CON/1998/14), EGT C 190, 18.6.1998, s. 6.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets beslut om de nationella myndigheternas samråd med Europeiska centralbanken om förslag till rättsregler (KOM(97) 725 - CNS 98/56)