Menu

CON/1998/14

  1. Lausunto jäsenvaltioiden viranomaisten velvollisuudesta kuulla EKP:tä suunnitelmista lainsäädännöksi (CON/1998/14), EYVL C 190, 18.6.1998, s. 6.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenmaiden viranomaisten velvollisuudesta kuulla Euroopan keskuspankkia suunnitelmista lainsäädännöksi (KOM(97) 725 - CNS 98/56)