CON/1998/14

  1. Udtalelse om de nationale myndigheders høring af ECB om udkast til retsforskrifter (CON/1998/14), EFT C 190 af 18.6.1998, s. 6.

      Læs mere

       
      Forslag til Rådets beslutning om de nationale myndigheders høring af Den Europæiske Centralbank om udkast til retsforskrifter (KOM(97) 725 - CNS 98/56)