CON/1998/7

  1. Opinia w sprawie Statutu Banca d'Italia  (CON/1998/7), Włochy, 19.2.1998.