CON/1998/7

  1. Arvamus Banca d’Italia [Itaalia keskpanga] põhikirja kohta (CON/1998/7), Itaalia, 19.2.1998.