Banking Supervision
Nederlands
Menu

CON/1997/8

  1. Advies betreffende de statuten van De Nederlandsche Bank (CON/1997/8), Nederland, 4.6.1997.

      Aanvullende informatie

       
      Wet houdende nieuwe bepalingen inzake De Nederlandsche Bank N.V. in verband met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Bankwet 1998)