CON/2003/20

  1. Stanovisko k návrhu zmluvy zakladajúcej ústavu pre Európu  (CON/2003/20), Ú. v. EÚ C 229, 25. 9. 2003, s. 7.