Menu

CON/2003/20

  1. Advies inzake het Ontwerp-Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa (CON/2003/20), PB C 229 van 25.9.2003, blz. 7.

      Aanvullende informatie

       
      Ontwerpverdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa (CONV 850/03)