CON/2003/20

  1. Arvamus seoses Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõuga (CON/2003/20), ELT C 229, 25.9.2003, lk 7.