CON/2003/20

  1. Γνώμη σχετικά με το σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης (CON/2003/20), EE  C 229 της 25.9.2003, σ. 7.

      Πρόσθετες πληροφορίες

       
      Σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης (CONV 850/03)