CON/2003/20

  1. Udtalelse om udkast til traktat om en forfatning for Europa (CON/2003/20), EUT C 229 af 25.9.2003, s. 7.

      Læs mere

       
      Udkast til traktat om en forfatning for Europa (CONV 850/03)