CON/2003/20

  1. Stanovisko k návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu  (CON/2003/20), Úř. věst. C 229, 25. 9. 2003, s. 7.