CON/2004/1

 1. Lausunto Suomen Pankin taloudelliseen asemaan vaikuttavista toimenpiteistä sekä Suomen Pankin norminantovaltaan liittyvistä säännöksistä (CON/2004/1), Suomi, 20.1.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Lisätietoja

    
   Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi