Menu

CON/2018/51

 1. Advies inzake een voorstel voor een verordening tot instelling van een Stabilisatiefunctie voor Europese Investeringen (CON/2018/51), PB C 444 van 10.12.2018, blz. 11.

   Aanvullende informatie

    
   Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen (COM(2018) 387 final)
    
   Annex 1 – Bijlage bij Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen (COM(2018) 387 final)
    
   Annex 2 – Bijlage bij Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen (COM(2018) 387 final)