Menu

CON/2018/51

 1. Udtalelse om et forslag til en forordning om oprettelse af en europæisk investeringsstabiliseringsfunktion (CON/2018/51), EUT C 444 af 10.12.2018, s. 11.

   Læs mere

    
   Forslag til Europa-Parlamentets Og Rådets forordning om oprettelse af en europæisk investeringsstabiliseringsfunktion (COM(2018) 387 final)
    
   Annex 1 – Bilag til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en europæisk investeringsstabiliseringsfunktion (COM(2018) 387 final)
    
   Annex 2 – Bilag til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en europæisk investeringsstabiliseringsfunktion (COM(2018) 387 final)