Banking Supervision
Eλληνικά
Menu

CON/2018/11

  1. Γνώμη σχετικά με την ανάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος νέων καθηκόντων που αφορούν διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες (CON/2018/11), Ελλάδα, 15.2.2018.

      Πρόσθετες πληροφορίες

       
      Μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες