Banking Supervision
Nederlands
Menu

CON/2016/32

 1. Advies inzake de verlaging van wettelijke bezoldiging voor werknemers in publieke en semipublieke sector (CON/2016/32), Nederland, 13.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Aanvullende informatie

    
   Uitbreiding van de reikwijdte van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector naar andere werknemers dan topfunctionarissen (Wet uitbreiding reikwijdte WNT)