Menu

CON/2016/22

  1. Yttrande om ett förslag till rådets beslut om åtgärder för att gradvis införa en enad representation för euroområdet i Internationella valutafonden (IMF) (CON/2016/22), EUT C 216, 6.4.2016, s. 1.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets beslut om åtgärder för att gradvis införa en enad representation för euroområdet i Internationella valutafonden