CON/2016/22

  1. Opinjoni dwar proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tistipula miżuri bil-għan tiġi stabbilita b'mod progressiv rappreżentanza unifikata taż-żona tal-euro fil-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2016/22), ĠU C 216, 6.4.2016, pġ. 1.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tipprevedi miżuri sabiex tiġi stabbilita progressivament rappreżentanza unifikata taż-żona tal-euro fil-Fond Monetarju Internazzjonali