Menu

CON/2016/22

  1. Arvamus seoses nõukogu otsuse ettepanekuga, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis  (CON/2016/22), ELT C 216, 6.4.2016, lk 1.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek: nõukogu otsus, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis