Banking Supervision
Български
Menu

CON/2014/45

 1. Становище относно небанкови финансови институции, предоставящи кредити на потребители (CON/2014/45), България, 24.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Допълнителна информация

    
   Закон за небанковите финансови институции, предоставящи кредити на потребители