Banking Supervision
Nederlands
Menu

CON/2014/12

 1. Advies inzake de normering van de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (CON/2014/12), Nederland, 10.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Aanvullende informatie

    
   Uitbreiding van de reikwijdte van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector naar andere werknemers dan topfunctionarissen