Menu

CON/2013/74

 1. Aviz cu privire la transferul administrării unor proprietăţi ale statului către Banca Naţională a României (CON/2013/74), România, 29.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Informaţii suplimentare

    
   Proiect de lege privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public şi, respectiv, în domeniul privat al statului, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Băncii Naţionale a României