Menu

CON/2011/24

  1. Stanovisko k návrhu rozhodnutia Európskej Rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro  (CON/2011/24), Ú. v. EÚ C 140, 11. 5. 2011, s. 8.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh rozhodnutia Európskej Rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro