Menu

CON/2011/24

  1. Avizul cu privire la un proiect de decizie a Consiliului European de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro  (CON/2011/24), JO C 140, 11.5.2011, p. 8.

      Informaţii suplimentare

       
      Proiect de Decizie a Consiliului European de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro