Banking Supervision
Română
Other languages1 +
Menu

CON/2011/10

 1. Aviz cu privire la participarea Italiei la programele Fondului Monetar Internaţional ca răspuns la criza financiară (CON/2011/10), Italia, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Informaţii suplimentare

    
   Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 98/78/CE, 2002/87/CE şi 2006/48/CE în ceea ce priveşte supravegherea suplimentară a entităţilor financiare care aparţin unui conglomerate financiar (COM(2010) 433)