CON/2010/89

 1. Stanovisko o určitých nových ustanoveniach o hotovostnom peňažnom obehu (CON/2010/89), Slovensko, 9. 12. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Dodatočné informácie

    
   Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z.z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok