Menu

CON/2010/28

  1. Aviz cu privire la o propunere de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 479/2009 în ceea ce privește calitatea datelor statistice în contextul procedurii aplicabile deficitelor excesive (CON/2010/28), JO C 103, 22.4.2010, p. 1.

      Informaţii suplimentare

       
      Propunere de Regulament (UE) nr. …/… al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 479/2009 cu privire la calitatea datelor statistice în contextul procedurii deficitului excesiv (COM(2010)53)