CON/2009/92

  1. Становище относно разширяването на ирландската държавната гаранция за определени задължения на кредитни институции (CON/2009/92), Ирландия, 9.11.2009.