CON/2009/4

 1. Advies betreffende wijziging van de regels betreffende de verdeling van de inkomsten van de Nationale Bank van België en omtrent haar winstverdeling aan de Belgische staat (CON/2009/4), België, 16.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language

   Aanvullende informatie

    
   Voorontwerp van wet tot wijziging van de financiele bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de nationale bank van Belgie