Menu

CON/2008/28

  1. Yttrande om införande av euron i Slovakien och omräkningskursen till euro för den slovakisk korunan  (CON/2008/28), EUT C 180, 17.7.2008, s. 1.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 när det gäller införandet av euron i Slovakien (KOM(2008) 250)