Menu

CON/2008/28

  1. Advies inzake de invoering van de euro in Slowakije en inzake de omrekeningskoers naar de euro voor Slowaakse koruna (CON/2008/28), PB C 180 van 17.7.2008, blz. 1.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 in verband met de invoering van de euro in Slowakije (COM(2008) 250)