Menu

CON/2008/28

  1. Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta’ l-euro fis-Slovakkja u dwar ir-rata ta’ konversjoni ta’ l-euro għall-koruna Slovakka (CON/2008/28), ĠU C 180, 17.7.2008, pġ. 1.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jemenda r-Regolament (KE) Nru 974/98 fir-rigward ta' l-introduzzjoni ta’ l-euro fis-Slovakkja (COM(2008) 250)