Menu

CON/2008/28

  1. Arvamus euro kasutuselevõtu kohta Slovakkias ja Slovakkia krooni konverteerimiskursi kohta euro suhtes (CON/2008/28), ELT C 180, 17.7.2008, lk 1.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek: nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 seoses euro kasutuselevõtuga Slovakkias (KOM(2008) 250 lõplik)