Menu

CON/2008/28

  1. Udtalelse om indførsel af euroen i Slovakiet og om omregningskurssen mellem euro og den slovakiske koruna (CON/2008/28), EUT C 180 af 17.7.2008, s. 1.

      Læs mere

       
      Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse af euroen i Slovakiet (KOM(2008) 250)