Menu

CON/2008/28

  1. Stanovisko k zavedení eura na Slovensku a k přepočítacímu koeficientu mezi eurem a slovenskou korunou (CON/2008/28), Úř. věst. C 180, 17. 7. 2008, s. 1.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura na Slovensku (KOM(2008) 250)