Statut ESCB in ECB

  1. Člen 17 Akta o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija UL L 236, 23. 9. 2003, str. 38.
  2. Sklep Sveta v sestavi voditeljev držav ali vlad z dne 21. marca 2003 o spremembi člena 10.2 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in ECB (2003/223/ES) UL L 83, 1. 4. 2003, str. 66.
  3. Protokol (št. 4) o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in ECB UL C 202, 7. 6. 2016, str. 230.Dodatne informacije
  4. Priporočilo za sklep Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi člena 22 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in ECB (predlaga Evropska centralna banka) (ECB/2017/18), 23. 6. 2017.