Statuten van het ESCB en van de ECB

  1. Artikel 6(III)(4) van het Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten PB C 340 van 10.11.1997, blz. 68.
  2. Artikel 5 van het Verdrag van Nice tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en bepaalde samenhangende wetten PB C 80 van 10.3.2001, blz. 42.
  3. Artikel 17 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond PB L 236 van 23.9.2003, blz. 38.
  4. Aanbeveling krachtens artikel 10.6 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB voor een beschikking van de Raad inzake een wijziging van artikel 10.2 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB  (ECB/2003/1), PB C 29 van 7.2.2003, blz. 6.
  5. Besluit van de Raad in de samenstelling van de staatshoofden en regeringsleiders van 21 maart 2003 inzake een wijziging van artikel 10.2 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB PB L 83 van 1.4.2003, blz. 66.
  6. Protocol (Nr. 4) betreffende de statuten van het Europees stelsel van centrale banken en van de ECB PB C 202 van 7.6.2016, blz. 230.Aanvullende informatie
  7. Aanbeveling voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van artikel 22 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB (Ingediend door de ECB) (ECB/2017/18), 23.6.2017.