Menu

Statut tas-SEBĊ u tal-BĊE

  1. Artiklu 17 ta' l-Att li jirrigwarda l-kundizzjonijiet tas-sħubija tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta' l-Estonja, tar-Repubblika ta' Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta' l-Ungerija, tar-Repubblika ta' Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Republika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka, u l-aġġustamenti għat-Trattati li fuqhom hija mwaqqfa l-Unjoni Ewropeja ĠU L 236, 23.9.2003, pġ. 38.
  2. ID-Deċiżjoni tal-Kunsill, li qed jiltaqa’ fil-kompożizzjoni tal-Kapijiet ta’ l-Istat jew tal-Gvern tal-21 ta’ Marzu, 2003 fuq l-emenda ta’ l-Artikolu 10.2 ta’ l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-BĊE (2003/223/KE) ĠU L 83, 1.4.2003, pġ. 66.
  3. Protokoll (Nru 4) dwar l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-BĊE ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 230.Aktar tagħrif
  4. Rakkomandazzjoni għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda l-Artikolu 22 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (ippreżentata mill-BĊE) (BĊE/2017/18), 23.6.2017.