ECBS ir ECB statutas

  1. Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų 17 straipsnis OL L 236, 2003 9 23, p. 38.
  2. 2003 m. kovo 21 d. Tarybos, susitikusios valstybių arba vyriausybių vadovų sudėties, sprendimas dėl Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto 10.2 straipsnio pakeitimo OL L 83, 2003 4 1, p. 66.
  3. Protokolas (Nr. 4) dėl Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto OL C 326, 2012 10 26, p. 230.Papildoma informacija